ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามเขตพื้นที่

(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
จำนวนโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ยังไม่เข้ารับ
การประเมิน
ผ่านการประเมิน
TQA
ผ่านการประเมิน
ObecQA
ผ่านการประเมิน
ScQA
สพม.เขต 1(กทม.)  60 - 8 33 19
สพม.เขต 2(กทม.)  50 - 13 31 6
สพม.เขต 3(นนทบุรี-พระนครศรีอยุธยา)  34 - 5 18 11
สพม.เขต 4(ปทุมธานี-สระบุรี)  31 - 5 8 18
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)  31 - 9 19 3
สพม.เขต 6(ฉะเชิงเทรา-สมุทรปราการ)  34 - 8 13 13
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)  22 - 5 5 12
สพม.เขต 8(ราชบุรี-กาญจนบุรี)  37 - 5 9 23
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)  40 - 9 24 7
10  สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)  36 - 6 19 11
11  สพม.เขต 11(สุราษฎร์ธานี-ชุมพร)  34 - 9 8 17
12  สพม.เขต 12(นครศรีธรรมราช-พัทลุง)  44 - 11 17 16
13  สพม.เขต 13(ตรัง-กระบี่)  27 - 2 12 13
14  สพม.เขต 14(พังงา-ภูเก็ต-ระนอง)  16 - 5 6 5
15  สพม.เขต 15(นราธิวาส-ปัตตานี-ยะลา)  20 - 3 9 8
16  สพม.เขต 16(สงขลา-สตูล)  28 - 12 2 14
17  สพม.เขต 17(จันทบุรี-ตราด)  20 - 7 13 -
18  สพม.เขต 18(ชลบุรี-ระยอง)  39 - 3 19 17
19  สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)  25 - 5 8 12
20  สพม.เขต 20(อุดรธานี)  32 - 5 10 17
21  สพม.เขต 21(หนองคาย)  24 - 2 2 20
22  สพม.เขต 22(นครพนม-มุกดาหาร)  30 - 3 21 6
23  สพม.เขต 23(สกลนคร)  29 - 6 10 13
24  สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)  18 - 3 2 13
25  สพม.เขต 25(ขอนแก่น)  34 - 15 4 15
26  สพม.เขต 26(มหาสารคาม)  14 - 4 2 8
27  สพม.เขต 27(ร้อยเอ็ด)  26 - 8 14 4
28  สพม.เขต 28(ศรีสะเกษ-ยโสธร)  38 - 12 26 -
29  สพม.เขต 29(อุบลราชธานี-อํานาจเจริญ)  47 - 9 2 36
30  สพม.เขต 30(ชัยภูมิ)  21 - 7 4 10
31  สพม.เขต 31(นครราชสีมา)  35 - 5 11 19
32  สพม.เขต 32(บุรีรัมย์)  35 - 2 4 29
33  สพม.เขต 33(สุรินทร์)  31 - 4 5 22
34  สพม.เขต 34(เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน)  32 - 3 15 14
35  สพม.เขต 35(ลำปาง-ลำพูน)  25 - 6 14 5
36  สพม.เขต 36(เชียงราย-พะเยา)  40 - 10 25 5
37  สพม.เขต 37(แพร่-น่าน)  16 - 7 7 2
38  สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)  26 - 6 18 2
39  สพม.เขต 39(พิษณุโลก-อุตรดิตถ์)  25 - 12 1 12
40  สพม.เขต 40(เพชรบูรณ์)  17 - 7 10 -
41  สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)  34 - 5 12 17
42  สพม.เขต 42(นครสวรรค์-อุทัยธานี)  30 - 9 19 2
43  สพป.ตราด  3 - - 2 1
44  สพป.สตูล  1 - - 1 -
45  สพป.พังงา  2 - - 2 -
46  สพป.ระนอง  1 - 1 - -
47  สพป.ชัยนาท  1 - - 1 -
48  สพป.กระบี่  1 - - 1 -
49  สพป.ภูเก็ต  2 - 1 1 -
50  สพป.อ่างทอง  1 - - 1 -
51  สพป.นครนายก  2 - 1 1 -
52  สพป.เลย เขต 1  2 - - 2 -
53  สพป.เลย เขต 2  1 - - 1 -
54  สพป.ตาก เขต 1  2 - - 2 -
55  สพป.มุกดาหาร  1 - 1 - -
56  สพป.แพร่ เขต 1  2 - 2 - -
57  สพป.น่าน เขต 1  2 - 2 - -
58  สพป.น่าน เขต 2  1 - - - 1
59  สพป.ตรัง เขต 1  1 - 1 - -
60  สพป.ตรัง เขต 2  4 - - 4 -
61  สพป.ยะลา เขต 1  2 - - 2 -
62  สพป.สิงห์บุรี  2 - - 2 -
63  สพป.ระยอง เขต 1  1 - - - 1
64  สพป.ระยอง เขต 2  2 - - 1 1
65  สพป.ยโสธร เขต 1  2 - 1 1 -
66  สพป.ลำพูน เขต 1  2 - - 1 1
67  สพป.ลำปาง เขต 1  2 - 1 - 1
68  สพป.พะเยา เขต 1  1 - 1 - -
69  สพป.พะเยา เขต 2  5 - - 1 4
70  สพป.สมุทรสาคร  5 - 2 2 1
71  สพป.ชุมพร เขต 1  2 - - 2 -
72  สพป.ชุมพร เขต 2  3 - - 2 1
73  สพป.สงขลา เขต 1  2 - 2 - -
74  สพป.ลพบุรี เขต 1  2 - - 1 1
75  สพป.ชลบุรี เขต 1  1 - - - 1
76  สพป.ชลบุรี เขต 2  1 - - 1 -
77  สพป.อำนาจเจริญ  2 - - 1 1
78  สพป.สกลนคร เขต 1  1 - 1 - -
79  สพป.นครพนม เขต 1  2 - - 2 -
80  สพป.นครพนม เขต 2  2 - - 2 -
81  สพป.พิจิตร เขต 1  2 - 1 - 1
82  สพป.พิจิตร เขต 2  1 - - 1 -
83  สพป.นครปฐม เขต 1  1 - 1 - -
84  สพป.นครปฐม เขต 2  3 - 1 - 2
85  สพป.พัทลุง เขต 1  2 - - 2 -
86  สพป.พัทลุง เขต 2  2 - 1 1 -
87  สพป.นนทบุรี เขต 1  2 - - 2 -
88  สพป.สระบุรี เขต 1  2 - 1 1 -
89  สพป.สระแก้ว เขต 1  1 - - 1 -
90  สพป.สระแก้ว เขต 2  1 - - 1 -
91  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  4 - 1 3 -
92  สพป.ชัยภูมิ เขต 2  1 - - 1 -
93  สพป.ขอนแก่น เขต 1  2 - 2 - -
94  สพป.ขอนแก่น เขต 2  2 - 1 - 1
95  สพป.หนองคาย เขต 1  2 - - 2 -
96  สพป.สุโขทัย เขต 1  2 - 1 1 -
97  สพป.สุโขทัย เขต 2  1 - - 1 -
98  สพป.ราชบุรี เขต 1  2 - - 1 1
99  สพป.สมุทรสงคราม  3 - 1 - 2
100  สพป.ปัตตานี เขต 1  1 - - 1 -
101  สพป.ปทุมธานี เขต 1  1 - - - 1
102  สพป.ปทุมธานี เขต 2  1 - 1 - -
103  สพป.จันทบุรี เขต 1  2 - 1 - 1
104  สพป.สุรินทร์ เขต 1  5 - 2 1 2
105  สพป.สุรินทร์ เขต 2  1 - - 1 -
106  สพป.ศรีสะเกษ เขต 1  3 - 1 2 -
107  สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  2 - 1 1 -
108  สพป.ศรีสะเกษ เขต 3  2 - - 2 -
109  สพป.อุดรธานี เขต 1  3 - 1 2 -
110  สพป.อุดรธานี เขต 2  2 - - 2 -
111  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1  6 - - 5 1
112  สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2  1 - - 1 -
113  สพป.เชียงราย เขต 1  3 - 3 - -
114  สพป.เชียงราย เขต 3  2 - - - 2
115  สพป.เชียงราย เขต 4  2 - 1 1 -
116  สพป.พิษณุโลก เขต 1  2 - 1 1 -
117  สพป.พิษณุโลก เขต 3  1 - - 1 -
118  สพป.เพชรบุรี เขต 1  4 - 1 1 2
119  สพป.นราธิวาส เขต 1  2 - - 1 1
120  สพป.นราธิวาส เขต 2  1 - - - 1
121  สพป.กรุงเทพมหานคร  13 - 2 9 2
122  สพป.บุรีรัมย์ เขต 1  3 - - 3 -
123  สพป.บุรีรัมย์ เขต 3  3 - - 3 -
124  สพป.มหาสารคาม เขต 1  4 - - 3 1
125  สพป.มหาสารคาม เขต 2  1 - - 1 -
126  สพป.มหาสารคาม เขต 3  2 - - 2 -
127  สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1  2 - - 2 -
128  สพป.เชียงใหม่ เขต 1  4 - 3 1 -
129  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  2 - 1 1 -
130  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2  3 - - 3 -
131  สพป.นครสวรรค์ เขต 1  2 - 1 1 -
132  สพป.นครสวรรค์ เขต 3  2 - - 2 -
133  สพป.อุทัยธานี เขต 1  1 - 1 - -
134  สพป.อุทัยธานี เขต 2  5 - 1 4 -
135  สพป.กำแพงเพชร เขต 1  4 - - 4 -
136  สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1  2 - - 2 -
137  สพป.กาญจนบุรี เขต 1  2 - - 1 1
138  สพป.กาญจนบุรี เขต 2  2 - - 1 1
139  สพป.กาญจนบุรี เขต 3  1 - - 1 -
140  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  2 - 1 1 -
141  สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  1 - - 1 -
142  สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  1 - - - 1
143  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  1 - - 1 -
144  สพป.นครราชสีมา เขต 1  3 - 1 2 -
145  สพป.นครราชสีมา เขต 2  1 - - 1 -
146  สพป.นครราชสีมา เขต 6  1 - - 1 -
147  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  1 - - 1 -
148  สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  2 - - 1 1
149  สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  1 - - 1 -
150  สพป.สมุทรปราการ เขต 1  2 - 1 - 1
151  สพป.สมุทรปราการ เขต 2  2 - 1 1 -
152  สพป.อุบลราชธานี เขต 1  3 - 3 - -
153  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1  2 - - 2 -
154  สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3  1 - - 1 -
155  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1  2 - - 2 -
156  สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4  6 - 1 5 -
157  สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  3 - - 3 -
158  สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  1 - - - 1
159  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  4 - - 1 3
รวม 1540 338 661 541

 
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน ObecQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง ScQA และ ObecQA
และจำนวนโรงเรียน ScQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ScQA อย่างเดียว