ฐานข้อมูลมาตรฐานการปฏิบัติงาน
สรุปข้อมูลโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามจังหวัด

(กดที่ตัวเลขเพื่อเข้าดูข้อมูลรายโรงเรียนตามประเภท)

ที่ จังหวัด จำนวนโรงเรียน
มาตรฐานสากล
จำนวนโรงเรียนรางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. ยังไม่เข้ารับ
การประเมิน
ผ่านการประเมิน
TQA
ผ่านการประเมิน
ObecQA
ผ่านการประเมิน
ScQA
กรุงเทพมหานคร  124 - 23 73 28
สมุทรปราการ  26 - 7 11 8
นนทบุรี  20 - 3 17 0
ปทุมธานี  20 - 4 7 9
พระนครศรีอยุธยา  19 - 2 6 11
อ่างทอง  8 - 2 5 1
ลพบุรี  17 - 3 12 2
สิงห์บุรี  6 - 1 4 1
ชัยนาท  6 - 3 3 0
10  สระบุรี  15 - 3 2 10
11  ชลบุรี  26 - 2 10 14
12  ระยอง  18 - 1 11 6
13  จันทบุรี  15 - 3 11 1
14  ตราด  10 - 5 4 1
15  ฉะเชิงเทรา  15 - 4 5 6
16  ปราจีนบุรี  10 - 1 3 6
17  นครนายก  7 - 3 1 3
18  สระแก้ว  11 - 2 5 4
19  นครราชสีมา  40 - 6 15 19
20  บุรีรัมย์  41 - 2 10 29
21  สุรินทร์  37 - 6 7 24
22  ศรีสะเกษ  34 - 10 24 0
23  อุบลราชธานี  40 - 9 1 30
24  ยโสธร  13 - 5 8 0
25  ชัยภูมิ  26 - 8 8 10
26  อำนาจเจริญ  12 - 3 2 7
27  บึงกาฬ  11 - 0 2 9
28  หนองบัวลำภู  11 - 2 3 6
29  ขอนแก่น  38 - 18 4 16
30  อุดรธานี  37 - 6 14 17
31  เลย  17 - 3 8 6
32  หนองคาย  15 - 2 2 11
33  มหาสารคาม  21 - 4 8 9
34  ร้อยเอ็ด  33 - 8 20 5
35  กาฬสินธุ์  20 - 3 4 13
36  สกลนคร  30 - 7 10 13
37  นครพนม  25 - 2 18 5
38  มุกดาหาร  10 - 2 7 1
39  เชียงใหม่  30 - 5 14 11
40  ลำพูน  11 - 4 5 2
41  ลำปาง  18 - 3 10 5
42  อุตรดิตถ์  15 - 5 4 6
43  แพร่  11 - 5 4 2
44  น่าน  10 - 6 3 1
45  พะเยา  22 - 6 11 5
46  เชียงราย  31 - 9 16 6
47  แม่ฮ่องสอน  9 - 1 3 5
48  นครสวรรค์  24 - 7 16 1
49  อุทัยธานี  16 - 5 10 1
50  กำแพงเพชร  29 - 3 14 12
51  ตาก  14 - 3 10 1
52  สุโขทัย  17 - 4 12 1
53  พิษณุโลก  18 - 9 3 6
54  พิจิตร  12 - 3 3 6
55  เพชรบูรณ์  19 - 7 12 0
56  ราชบุรี  21 - 1 5 15
57  กาญจนบุรี  24 - 4 9 11
58  สุพรรณบุรี  24 - 4 16 4
59  นครปฐม  23 - 7 10 6
60  สมุทรสาคร  13 - 4 7 2
61  สมุทรสงคราม  7 - 1 4 2
62  เพชรบุรี  16 - 2 8 6
63  ประจวบคีรีขันธ์  13 - 3 3 7
64  นครศรีธรรมราช  41 - 11 22 8
65  กระบี่  11 - 0 6 5
66  พังงา  9 - 0 5 4
67  ภูเก็ต  7 - 5 2 0
68  สุราษฎร์ธานี  27 - 6 8 13
69  ระนอง  5 - 2 2 1
70  ชุมพร  15 - 3 7 5
71  สงขลา  23 - 11 2 10
72  สตูล  8 - 3 1 4
73  ตรัง  22 - 3 11 8
74  พัทลุง  15 - 2 5 8
75  ปัตตานี  5 - 1 4 0
76  ยะลา  7 - 1 5 1
77  นราธิวาส  14 - 1 4 9
รวม 1540 338 661 541
หมายเหตุ จำนวนโรงเรียน ObecQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมินทั้ง ScQA และ ObecQA
และจำนวนโรงเรียน ScQA หมายถึงโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ScQA อย่างเดียว