รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากล

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ภาค เขตตรวจราชการที่ ScQA รุ่น ปี พ.ศ. ObecQA รุ่น ปี พ.ศ.
1 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
2 พญาไท กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
4 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
5 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
6 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
7 วัดหนัง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
8 วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 2559-2560
9 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
10 อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
11 อนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
12 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
13 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
14 ศิลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
15 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
16 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
17 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
18 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
19 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
20 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
21 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
22 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 2561
23 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
24 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
25 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
26 ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2559-2560
27 มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
28 มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
29 มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
30 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
31 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
32 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
33 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 2559-2560
34 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
35 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
36 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
37 ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
38 ราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2561 -
39 ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
40 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
41 วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
42 วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
43 วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
44 วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2561 -
45 วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
46 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
47 วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
48 วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
49 วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
50 วิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
51 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
52 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
53 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
54 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
55 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
56 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
57 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
58 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
59 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
60 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
61 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
62 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
63 สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
64 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
65 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
66 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
67 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
68 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
69 แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
70 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
71 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
72 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
73 ไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
74 ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
75 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
76 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
77 ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
78 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
79 นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
80 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
81 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
82 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
83 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
84 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
85 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
86 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 2559-2560
87 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
88 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2559-2560
89 ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
90 พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
91 พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
92 มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
93 มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
94 มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
95 ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
96 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2559-2560
97 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
98 ราชดำริ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
99 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
100 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
101 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2561 -
102 ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง - -
103 วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2561
104 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2257-2558 -
105 ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
106 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2559-2560
107 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
108 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2557 2558
109 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
110 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
111 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
112 สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
113 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
114 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
115 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2561
116 หอวัง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2559-2560
117 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2561
118 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2559-2560
119 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 2561
120 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2561 -
121 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2561 -
122 เทพลีลา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
123 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
124 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2559-2560 -
125 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
126 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
127 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
128 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
129 บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
130 บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
131 ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2561 -
132 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
133 พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
134 มัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
135 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
136 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปภัมภ์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2561
137 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2559-2560 -
138 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
139 วัดทรงธรรม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
140 วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2561 -
141 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2557 2558
142 สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
143 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2561 -
144 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
145 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2561 -
146 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
147 พร้านีลวัชระ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 - -
148 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2559-2560 2559-2560
149 คลองบางกระบือ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2560 -
150 อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 2 2559-2560 2559-2560
151 นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
152 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
153 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
154 บางบัวทอง นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
155 ปากเกร็ด นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
156 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
157 ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
158 ราษฎร์นิยม นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
159 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
160 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
161 สตรีนนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2557 2558
162 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2557 2558
163 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
164 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
165 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
166 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
167 โพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
168 ไทรน้อย นนทบุรี สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
169 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
170 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2560 -
171 คณะราษฎรบำรุงปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
172 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
173 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
174 ธัญบุรี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
175 ธัญรัตน์ ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
176 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
177 บัวแก้วเกษร ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
178 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
179 ปทุมวิไล ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
180 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
181 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
182 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
183 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
184 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
185 หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
186 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
187 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
188 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
189 อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
190 วัดเขียนเขต ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
191 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2559-2560
192 ท่าเรือ "นิตยานุกูล'' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 -
193 นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
194 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
195 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
196 บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 -
197 บางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
198 ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
199 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
200 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
201 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
202 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
203 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
204 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2557 2558
205 อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
206 เสนา"เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 -
207 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2559-2560 -
208 วัดนาค พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 -
209 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 -
210 ปาโมกข์วิทยาภูมิ อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
211 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
212 สตรีอ่างทอง อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2559-2560
213 สามโก้วิทยาคม อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
214 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2559-2560
215 แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
216 โพธิ์ทอง (จินดามณี) อ่างทอง สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
217 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง สพป.อ่างทอง ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
218 ชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
219 ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2557 2558
220 ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
221 ท่าหลวงวิทยาคม ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
222 บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
223 ปิยะบุตร์ ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
224 พระนารายณ์ ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2559-2560
225 พัฒนานิคม ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
226 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2557 2558
227 ลำสนธิวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
228 สระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
229 หนองม่วงวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
230 โคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
231 โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
232 โคกเจริญวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
233 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 -
234 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
235 ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
236 บางระจันวิทยา สิงห์บุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
237 สิงห์บุรี สิงห์บุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2559-2560
238 อินทร์บุรี สิงห์บุรี สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
239 วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 -
240 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 -
241 คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 2561
242 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2561
243 วัดสิงห์ ชัยนาท สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
244 หันคาพิทยาคม ชัยนาท สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 2561
245 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท สพม.เขต 5 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2561 -
246 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 -
247 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
248 บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
249 บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
250 ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
251 มวกเหล็กวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
252 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2559-2560
253 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
254 สุธีวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
255 หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
256 หนองแซงวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
257 เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 - -
258 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 -
259 แก่งคอย สระบุรี สพม.เขต 4 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2559-2560
260 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2560 -
261 อนุบาลสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 1 2257-2558 2561
262 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
263 ชลกันยานุกูล ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2557 2558
264 ชลบุรี (สุขบท) ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
265 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
266 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
267 ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
268 บางละมุง ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 2559-2560
269 บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
270 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
271 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
272 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
273 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
274 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
275 พานทอง ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
276 พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
277 ศรีราชา ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
278 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
279 สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
280 สิงห์สมุทร ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
281 สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
282 อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
283 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
284 แสนสุข ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
285 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
286 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
287 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2560 -
288 ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
289 นิคมวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
290 บ้านค่าย ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
291 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
292 ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
293 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
294 มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
295 ระยองวิทยาคม ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2557 2558
296 ระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
297 วังจันทร์วิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
298 วัดป่าประดู่ ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
299 สุนทรภู่พิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
300 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
301 เพรักษมาตาวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
302 แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง สพม.เขต 18 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
303 อนุบาลระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
304 วัดหนองกันเกรา ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2560 -
305 วัดเนินเขาดิน ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
306 ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
307 คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
308 ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
309 ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
310 นายายอามพิทยาคม จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
311 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
312 สอยดาววิทยา จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
313 หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
314 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
315 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
316 แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
317 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
318 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
319 สฤษดิเดช จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2557 2558
320 อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 - -
321 คลองใหญ่วิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
322 ตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
323 ตราษตระการคุณ ตราด สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
324 บ่อไร่วิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2560 2561
325 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
326 หนองบอนวิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2560 2561
327 เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด สพม.เขต 17 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2561 -
328 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ตราด สพป.ตราด ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
329 อนุบาลตราด ตราด สพป.ตราด ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 - -
330 อนุบาลวัดคลองใหญ่ ตราด สพป.ตราด ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 9 2560 -
331 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
332 ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
333 ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 2559-2560
334 บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
335 บางปะกง(บวรวิทยายน) ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
336 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
337 พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
338 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 - -
339 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2561 -
340 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2561 -
341 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2557 2558
342 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 2559-2560
343 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
344 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2557 2558
345 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ภาคตะวันออก เขตตรวจราชการ 8 2257-2558 -
346 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
347 ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
348 ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
349 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 -
350 มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
351 วังตะเคียนวิทยาคม ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
352 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
353 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
354 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
355 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2560 -
356 นครนายกวิทยาคม นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
357 นวมราชานุสรณ์ นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
358 บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
359 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
360 องครักษ์ นครนายก สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
361 อนุบาลนครนายก นครนายก สพป.นครนายก ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2560 -
362 อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) นครนายก สพป.นครนายก ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2561
363 คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
364 ตาพระยา สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2561 -
365 ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2560 -
366 ทัพราชวิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
367 ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
368 วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2561 -
369 วังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 - -
370 สระแก้ว สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2559-2560
371 อรัญประเทศ สระแก้ว สพม.เขต 7 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2257-2558 2561
372 อนุบาลคลองหาด สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2560 -
373 ร่มเกล้า สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 9 2560 -
374 ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
375 ขามสะแกแสง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
376 จักราชวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
377 ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
378 ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
379 นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
380 บุญวัฒนา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
381 บุญวัฒนา 2 นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
382 บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
383 บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
384 ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
385 ปากช่อง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
386 พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
387 พิมายวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
388 ภู่วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
389 มหิศราธิบดี นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
390 มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
391 มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
392 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
393 ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
394 สีดาวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
395 สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
396 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
397 สุรนารีวิทยา 2 นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
398 หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
399 หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
400 ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
401 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
402 เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
403 เมืองคง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
404 เสิงสาง นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
405 โคราชพิทยาคม นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
406 โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
407 โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
408 โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา สพม.เขต 31 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
409 สุขานารี นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2557 2558
410 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
411 เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
412 โชคชัยพรหมบุตรบริหาร นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2560 -
413 บ้านขามป้อม(สังวาลย์อนุสรณ์) นครราชสีมา สพป.นครราชสีมา เขต 6 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
414 กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
415 กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
416 กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
417 คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
418 ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
419 ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
420 ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
421 นางรอง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
422 นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
423 นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
424 บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
425 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2561
426 บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
427 ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2557 2558
428 พนมรุ้ง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
429 พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
430 พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
431 พุทไธสง บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
432 ภัทรบพิตร บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
433 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
434 ร่มเกล้า บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
435 ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
436 ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
437 สตึก บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
438 สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
439 หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
440 หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
441 ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
442 ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
443 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
444 เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
445 แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
446 โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
447 โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
448 ไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์ สพม.เขต 32 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
449 บ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
450 อนุบาลบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
451 อนุบาลบ้านด่าน บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
452 บ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2560 -
453 อนุบาลหนองหงส์ บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
454 อนุบาลโคกใหม่ละหานทราย บุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
455 กระเทียมวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
456 กาบเชิงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
457 ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
458 จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
459 ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
460 ตานีวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
461 ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
462 นาดีวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
463 นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
464 บัวเชดวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
465 ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2557 2558
466 พนมดงรักวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
467 พนาสนวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
468 รัตนบุรี สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
469 รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
470 วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
471 ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
472 สนมวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
473 สวายวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
474 สังขะ สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
475 สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
476 สินรินทร์วิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
477 สิรินธร สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
478 สุรพินท์พิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
479 สุรวิทยาคาร สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
480 หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
481 ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
482 เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
483 เมืองบัววิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
484 แตลศิริวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
485 แนงมุดวิทยา สุรินทร์ สพม.เขต 33 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
486 บ้านจอมพระ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
487 หนองโตง"สุรวิทยาคม" สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
488 อนุบาลศีขรภูมิ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
489 อนุบาลสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
490 เมืองสุรินทร์ สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
491 บ้านท่าศิลา สุรินทร์ สพป.สุรินทร์ เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
492 กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
493 กันทรลักษณ์วิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
494 กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
495 กันทรารมณ์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2561
496 กำแพง ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2561
497 ขุขันธ์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2561
498 ตูมพิทยานุสรณ์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
499 นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
500 น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
501 บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
502 ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
503 ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
504 ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
505 พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
506 ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
507 ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
508 ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
509 ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
510 ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
511 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
512 สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2557 2558
513 ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
514 ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
515 เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
516 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
517 เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
518 โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
519 บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 -
520 บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 -
521 อนุบาลศรีสะเกษ ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
522 บ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 -
523 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
524 บ้านหนองแวง ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 -
525 อนุบาลศรีประชานุกูล ศรีสะเกษ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 -
526 กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
527 ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
528 ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
529 ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
530 ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
531 ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
532 นาจะหลวย อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
533 นารีนุกูล อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
534 นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
535 นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
536 นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
537 น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
538 บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
539 ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
540 พังเคนพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
541 มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
542 ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
543 ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 -
544 วารินชำราบ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
545 วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
546 ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
547 สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
548 สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
549 สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
550 หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
551 หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
552 อ่างศิลา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
553 เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
554 เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
555 เดชอุดม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
556 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
557 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2557 2558
558 เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
559 โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
560 โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
561 โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
562 โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
563 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา) อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
564 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2557 2558
565 อุบลวิทยาคม อุบลราชธานี สพป.อุบลราชธานี เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
566 กุดชุมวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
567 คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2561
568 ค้อวังวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
569 ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
570 ทรายมูลวิทยา ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
571 ป่าติ้ววิทยา ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
572 มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
573 ยโสธรพิทยาคม ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
574 ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
575 สมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
576 เลิงนกทา ยโสธร สพม.เขต 28 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
577 บ้านคุ้ม ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2561 -
578 อนุบาลยโสธร ยโสธร สพป.ยโสธร เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2561
579 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2561
580 คอนสวรรค์ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
581 คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
582 จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
583 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
584 นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
585 นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
586 นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
587 บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
588 บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
589 บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
590 ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
591 ภูเขียว ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2557 2558
592 สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
593 หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
594 หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2561 -
595 เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
596 เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
597 เมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 - -
598 แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
599 โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ สพม.เขต 30 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
600 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
601 บ้านลาดใหญ่ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
602 สุนทรวัฒนา ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 -
603 อนุบาลชัยภูมิ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2257-2558 2559-2560
604 ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ ชัยภูมิ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 13 2560 -
605 คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
606 ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
607 ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
608 พนาศึกษา อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2560 -
609 ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
610 ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
611 หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
612 อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 2559-2560
613 อำนาจเจริญพิทยาคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
614 เสนางคนิคม อำนาจเจริญ สพม.เขต 29 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
615 อนุบาลอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 2257-2558 -
616 เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 14 - -
617 นาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
618 บึงกาฬ บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
619 บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
620 บุ่งคล้านคร บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
621 ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
622 พรเจริญวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
623 ศรีชมภูวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
624 ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
625 เซกา บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
626 เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
627 โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
628 กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
629 กุดดู่พิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
630 คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
631 นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
632 บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
633 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
634 ยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
635 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2559-2560
636 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
637 หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2559-2560
638 โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
639 กัลยาณวัตร ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2557 2558
640 กุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
641 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
642 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
643 ขามแก่นนคร ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
644 จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
645 ชนบทศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
646 ชุมแพศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
647 นครขอนแก่น ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
648 น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
649 น้ำพองศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
650 บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
651 บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
652 บ้านไผ่ ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
653 บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
654 ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2560 -
655 ฝางวิทยายน ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
656 พล ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
657 ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
658 มัญจาศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
659 ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
660 สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
661 หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
662 หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
663 หนองเรือวิทยา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
664 อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
665 เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
666 เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
667 เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
668 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
669 แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
670 แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
671 โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
672 โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น สพม.เขต 25 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
673 สนามบิน ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
674 อนุบาลขอนแก่น ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
675 ชุมชนบ้านชนบท ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
676 ชุมชนบ้านหัวขัว ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
677 กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
678 กุมภวาปี อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
679 กู่แก้ววิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
680 ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
681 ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
682 น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
683 บ้านดุงวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
684 บ้านเชียงวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
685 ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
686 พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
687 มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
688 ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
689 วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
690 ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
691 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2559-2560
692 สร้างคอมวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
693 สามพร้าววิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
694 สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
695 หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
696 หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
697 หนองหานวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2561
698 หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
699 ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
700 อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
701 อุดรพัฒนาการ อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
702 อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2561
703 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2559-2560
704 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุดรธานี อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2557 2558
705 เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
706 โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
707 โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
708 ไชยวานวิทยา อุดรธานี สพม.เขต 20 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
709 บ้านหมากแข้ง อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2559-2560
710 บ้านเชียงยืน อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
711 อนุบาลอุดรธานี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
712 ทับกุงประชานุกูล อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
713 อนุบาลกุมภวาปี อุดรธานี สพป.อุดรธานี เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
714 ท่าลี่วิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
715 นาด้วงวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
716 ผาอินทร์แปลงวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
717 ภูกระดึงวิทยาคม เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
718 ภูหลวงวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
719 ภูเรือวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2561
720 ศรีสงครามวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2559-2560
721 ศรีสองรักษ์วิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
722 สันติวิทยาสรรพ์ เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
723 หนองหินวิทยาคม เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
724 เชียงกลมวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
725 เชียงคาน เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
726 เลยพิทยาคม เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2557 2558
727 เลยอนุกูลวิทยา เลย สพม.เขต 19 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2561 -
728 อนุบาลเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
729 เมืองเลย เลย สพป.เลย เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
730 ชุมชนวังสะพุง เลย สพป.เลย เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
731 กุดบงพิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
732 ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 2559-2560
733 ท่าบ่อ หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
734 น้ำสวยวิทยา หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
735 ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2557 2558
736 ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
737 ปากสวยพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
738 พานพร้าว หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
739 วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
740 สังคมวิทยา หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
741 หนองคายวิทยาคาร หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
742 เซิมพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
743 โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย สพม.เขต 21 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 - -
744 อนุบาลดารณีท่าบ่อ หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
745 อนุบาลหนองคาย หนองคาย สพป.หนองคาย เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 10 2257-2558 -
746 กันทรวิชัย มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
747 ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
748 นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
749 นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
750 บรบือ มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2560 -
751 บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
752 ผดุงนารี มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
753 พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
754 มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
755 วาปีปทุม มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
756 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2557 2558
757 เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
758 เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
759 โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม สพม.เขต 26 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
760 บ้านท่าสองคอน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
761 หลักเมืองมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
762 อนุบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
763 อนุบาลมหาสารคาม มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
764 บ้านหนองแสง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
765 บ้านหนองแสง มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
766 บ้านเชียงยืน มหาสารคาม สพป.มหาสารคาม เขต 3 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
767 ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
768 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
769 จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
770 ช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
771 ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
772 ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
773 ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
774 พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
775 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2557 2558
776 ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
777 สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2561
778 สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
779 สุวรรณภูมิวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
780 หนองพอกวิทยาลัย ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2561
781 อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
782 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
783 เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
784 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2561
785 เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
786 เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
787 เสลภูมิ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
788 เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
789 โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
790 โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
791 โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2561
792 โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด สพม.เขต 27 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
793 จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
794 ชุมชนบ้านสีแก้ว ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
795 ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
796 บ้านกล้วยวิทยา ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
797 อนุบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
798 เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
799 อนุบาลเมืองพนมไพร ร้อยเอ็ด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2561 -
800 กมลาไสย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
801 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
802 กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2557 2558
803 กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
804 คำม่วง กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
805 ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
806 บ้านนาคูพัฒนา 'กรป.กลางอุปถัมภ์' กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
807 ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
808 ร่องคำ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
809 สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2560 -
810 สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
811 สามชัย กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
812 หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
813 ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
814 ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
815 อนุกูลนารี กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
816 เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 2559-2560
817 เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพม.เขต 24 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 - -
818 กาฬสินธุ์พิทยาสัย กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
819 อนุบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 12 2257-2558 -
820 กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
821 กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
822 กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
823 คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
824 คำเพิ่มพิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
825 ดงมะไฟวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
826 ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
827 ท่าแร่ศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
828 ธรรมบวรวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
829 ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
830 บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
831 พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
832 พังโคนวิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
833 มัธยมวานรนิวาส สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
834 มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
835 ร่มเกล้า สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
836 สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
837 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2557 2558
838 สว่างแดนดิน สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
839 ส่องดาววิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
840 หนองหลวงศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
841 อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
842 เจริญศิลป์ศึกษา (โพธิ์คำอนุสรณ์) สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
843 เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
844 เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
845 แวงพิทยาคม สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
846 โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
847 โพธิแสนวิทยา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
848 โพนงามศึกษา สกลนคร สพม.เขต 23 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
849 อนุบาลสกลนคร สกลนคร สพป.สกลนคร เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
850 คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
851 ธาตุพนม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
852 นครพนมวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
853 นาถ่อนพัฒนา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
854 นาทมวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
855 นาหว้าพิทยาคม (ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
856 นาแกพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
857 นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
858 บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
859 บ้านแพงพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
860 ปลาปากวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
861 ปิยะมหาราชาลัย นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2557 2558
862 พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
863 พะทายพิทยาคม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
864 มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
865 ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
866 สหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 -
867 อุเทนพัฒนา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
868 อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
869 เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
870 โพนสวรรค์ราษฎร์พัฒนา นครพนม สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
871 บ้านดอนกลาง นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2560 -
872 อนุบาลนครพนม นครพนม สพป.นครพนม เขต 1 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 -
873 บ้านดอนกลาง นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2560 -
874 บ้านโพนจาน นครพนม สพป.นครพนม เขต 2 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2560 -
875 คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 - -
876 คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
877 ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
878 ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 -
879 นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
880 ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
881 มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
882 มุกดาหาร มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2557 2558
883 หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร สพม.เขต 22 ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2561 -
884 มุกดาลัย มุกดาหาร สพป.มุกดาหาร ภาคอีสาน เขตตรวจราชการ 11 2257-2558 2559-2560
885 กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
886 จอมทอง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2557 2558
887 ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
888 ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2561 -
889 นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
890 บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
891 ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
892 พร้าววิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
893 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
894 วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
895 สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
896 สันกำแพง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
897 สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
898 สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
899 สารภีพิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
900 หอพระ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
901 หางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2561 -
902 อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
903 อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
904 ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2561
905 เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
906 เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
907 แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
908 แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
909 แม่แจ่ม เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
910 แม่แตง เชียงใหม่ สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
911 บ้านสันกำแพง เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
912 พุทธิโศภน เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
913 หมู่บ้านสหกรณ์ 2 เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
914 อนุบาลเชียงใหม่ เชียงใหม่ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2557 2558
915 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
916 ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
917 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
918 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
919 ป่าซาง ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
920 วชิรป่าซาง ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
921 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
922 อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
923 เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
924 บ้านหนองเกิด ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
925 อนุบาลลำพูน ลำพูน สพป.ลำพูน เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
926 ทุ่งกว๋าววิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
927 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2557 2558
928 ประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
929 ลำปางกัลยาณี ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
930 วังเหนือวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
931 สบปราบพิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
932 ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
933 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
934 เถินวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
935 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
936 เสริมงามวิทยาคม ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
937 แจ้ห่มวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
938 แม่ทะประชาสามัคคี ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
939 แม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
940 แม่สันวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
941 แม่เมาะวิทยา ลำปาง สพม.เขต 35 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
942 อนุบาลงาว (ภาณุนิยม) ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
943 อนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง สพป.ลำปาง เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2561
944 ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
945 ทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
946 ท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
947 น้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
948 บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
949 พิชัย อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
950 ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
951 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
952 อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2557 2558
953 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
954 บ้านในเมือง อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
955 อนุบาลอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
956 ท่าปลาอนุสรณ์ 1 อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
957 วัดวังกอง อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
958 อนุบาลบ้านโคก อุตรดิตถ์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
959 นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
960 พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
961 ม่วงไข่พิทยาคม แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
962 ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
963 ลองวิทยา แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
964 วังชิ้นวิทยา แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
965 วิไลเกียรติอุปถัมภ์ แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
966 สองพิทยาคม แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
967 สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่ สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
968 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2557 2558
969 อนุบาลแพร่ แพร่ สพป.แพร่ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2561
970 ท่าวังผาพิทยาคม น่าน สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
971 นาน้อย น่าน สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
972 ปัว น่าน สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
973 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
974 สตรีศรีน่าน น่าน สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2557 2558
975 สา น่าน สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
976 เชียงกลาง"ประชาพัฒนา" น่าน สพม.เขต 37 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
977 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) น่าน สพป.น่าน เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
978 ราชานุบาล น่าน สพป.น่าน เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
979 ราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ น่าน สพป.น่าน เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
980 งำเมืองวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
981 จุนวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
982 ดงเจนวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
983 ดอกคำใต้วิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
984 ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
985 ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
986 ปงรัชดาภิเษก พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
987 ฝายกวางวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
988 พญาลอวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
989 พะเยาพิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
990 ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
991 ภูซางวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2560 2561
992 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
993 เชียงคำวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
994 เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
995 แม่ใจวิทยาคม พะเยา สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
996 อนุบาลพะเยา พะเยา สพป.พะเยา เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2561
997 บ้านบ่อเบี้ย พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
998 บ้านสระ พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
999 อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1000 อนุบาลปง(บ้านนาปรัง) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1001 อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
1002 ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
1003 ปล้องวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1004 ป่าแดดวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1005 พญาเม็งราย เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
1006 พานพิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
1007 พานพิเศษพิทยา เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1008 วาวีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1009 สันติคีรีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1010 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
1011 สามัคคีวิทยาคม 2 เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
1012 ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1013 ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1014 เชียงของวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1015 เชียงแสนวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1016 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เชียงราย เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1017 เทิงวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
1018 เม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1019 เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
1020 เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1021 แม่จันวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
1022 แม่ลาววิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1023 แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2561 -
1024 แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
1025 แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย สพม.เขต 36 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2561
1026 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)สาขาบ้านสหมิตรพัฒนา เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2559-2560
1027 อนุบาลเชียงราย เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2561
1028 อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2561
1029 บ้านห้วยผึ้ง เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1030 บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์) เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 3 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 - -
1031 บ้านเกี๋ยง(คุรุราษฎร์วิทยา) เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 -
1032 อนุบาลเชียงของ เชียงราย สพป.เชียงราย เขต 4 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 16 2257-2558 2561
1033 ราชประชานุเคราะห์ 22 แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
1034 ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
1035 ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
1036 ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2561 -
1037 สบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
1038 ห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 2559-2560
1039 แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 - -
1040 แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน สพม.เขต 34 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
1041 อนุบาลแม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 15 2257-2558 -
1042 ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1043 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1044 ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1045 ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1046 ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1047 นครสวรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2557 2558
1048 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1049 บรรพตพิสัยพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1050 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1051 พยุหะพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1052 พระบางวิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1053 ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1054 สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1055 หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1056 หนองบัว นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1057 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1058 เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1059 เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1060 แม่วงก์พิทยาคม นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1061 ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์ สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1062 อนุบาลนครสวรรค์ นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2557 2558
1063 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1064 อนุบาลท่าตะโก นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1065 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) นครสวรรค์ สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1066 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1067 ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1068 ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1069 บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1070 พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1071 ลานสักวิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1072 สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 -
1073 สว่างอารมณ์วิทยาคม อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1074 หนองฉางวิทยา อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1075 อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี สพม.เขต 42 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1076 อนุบาลเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1077 บ้านเขาวง อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1078 วัดหนองบัว อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1079 อนุบาลลานสัก อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2560 2561
1080 อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1081 อนุบาลห้วยคต (บ้านชุมทหารวิทยา) อุทัยธานี สพป.อุทัยธานี เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1082 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1083 ขาณุวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1084 คณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1085 คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์ กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1086 คลองลานวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1087 ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1088 ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1089 นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1090 นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1091 ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1092 พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1093 พิไกรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1094 มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1095 ระหานวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1096 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1097 ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1098 วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1099 วังแขมวิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1100 วัชรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2557 2558
1101 สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1102 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1103 เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1104 โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1105 โค้งไผ่วิทยา กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1106 ไทรงามพิทยาคม กำแพงเพชร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2561 -
1107 บ้านสุวรรณภูมิ กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1108 วัดคูยาง กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1109 สาธิต กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1110 อนุบาลกำแพงเพชร กำแพงเพชร สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1111 ตากพิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2557 2558
1112 ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1113 ท่าสองยางวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1114 บ้านตาก (ประชาวิทยาคาร) ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1115 ผดุงปัญญา ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
1116 พบพระวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1117 วังหินกิตติวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1118 สรรพวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1119 อุ้มผางวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1120 แม่กุวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1121 แม่จะเราวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1122 แม่ระมาดวิทยาคม ตาก สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1123 ตากสินราชานุสรณ์ ตาก สพป.ตาก เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
1124 อนุบาลตาก ตาก สพป.ตาก เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
1125 กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1126 คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1127 ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1128 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1129 บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1130 บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1131 ศรีนคร สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1132 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1133 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1134 สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1135 หนองกลับวิทยาคม สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1136 อุดมดรุณี สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1137 เมืองด้งวิทยา สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1138 เมืองเชลียง สุโขทัย สพม.เขต 38 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1139 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2560 -
1140 อนุบาลสุโขทัย สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1141 อนุบาลศรีสำโรง สุโขทัย สพป.สุโขทัย เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
1142 จ่านกร้อง พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
1143 ชาติตระการวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1144 นครไทย พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1145 บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
1146 บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1147 บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1148 ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1149 พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1150 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2557 2558
1151 พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1152 วังทองพิทยาคม พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2560 -
1153 วัดโบสถ์ศึกษา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 - -
1154 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2557 2558
1155 เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
1156 เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก สพม.เขต 39 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1157 จ่าการบุญ พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
1158 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1159 บ้านป่าสัก(ทศพลอนุสรณ์) พิษณุโลก สพป.พิษณุโลก เขต 3 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
1160 ตะพานหิน พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1161 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1162 พิจิตรพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1163 สระหลวงพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1164 สากเหล็กวิทยา พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1165 สามง่ามชนูปถัมภ์ พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1166 หนองโสนพิทยาคม พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1167 เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1168 โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร สพม.เขต 41 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1169 อนุบาลพิจิตร พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 2559-2560
1170 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 - -
1171 อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' พิจิตร สพป.พิจิตร เขต 2 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 18 2257-2558 -
1172 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
1173 ชนแดนวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1174 ดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1175 นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1176 นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2561
1177 บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1178 วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1179 วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1180 ศรีเทพประชาสรรค์ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1181 หนองไผ่ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1182 หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1183 หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 2559-2560
1184 เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2557 2558
1185 เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1186 เมืองราดวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1187 เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1188 แคมป์สนวิทยาคม เพชรบูรณ์ สพม.เขต 40 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2561 -
1189 บ้านยาวี-ห้วยโป่ง เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
1190 อนุบาลเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ภาคเหนือ เขตตรวจราชการ 17 2257-2558 -
1191 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1192 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1193 ช่องพรานวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1194 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1195 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1196 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1197 บ้านคาวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1198 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1199 ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1200 มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1201 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1202 รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1203 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 2559-2560
1204 สวนผึ้งวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1205 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1206 หนองโพวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1207 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1208 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1209 โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1210 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1211 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2559-2560 -
1212 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1213 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 2559-2560
1214 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1215 ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1216 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1217 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 2559-2560
1218 บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1219 ประชามงคล กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1220 พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1221 พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1222 ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1223 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 2559-2560
1224 หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1225 อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2560 -
1226 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2557 2558
1227 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1228 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1229 เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1230 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1231 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1232 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2559-2560 -
1233 บ้านท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2560 -
1234 วัดเบญพาด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1235 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2560 -
1236 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2557 2558
1237 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1238 ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1239 ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1240 ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1241 ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1242 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1243 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 2559-2560
1244 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1245 บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 -
1246 บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1247 ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1248 สงวนหญิง สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 2559-2560
1249 สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1250 สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1251 สวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1252 สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1253 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1254 หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1255 อู่ทอง สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2257-2558 2559-2560
1256 อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2561 -
1257 สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2560 -
1258 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 - -
1259 อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 3 2560 -
1260 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
1261 กำแพงแสนวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
1262 คงทองวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
1263 บางเลนวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
1264 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
1265 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
1266 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
1267 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
1268 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
1269 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
1270 ราชินีบูรณะ นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
1271 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
1272 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 2559-2560
1273 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2257-2558 -
1274 ศาลาตึกวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
1275 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
1276 สามพรานวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
1277 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2557 2558
1278 โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม สพม.เขต 9 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2561 -
1279 อนุบาลนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2559-2560 2559-2560
1280 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
1281 วัดนราภิรมย์ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 - -
1282 วัดบางหลวง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 2 2560 2561
1283 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 2559-2560
1284 พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1285 วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1286 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1287 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 2559-2560
1288 สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1289 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1290 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา สมุทรสาคร สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1291 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1292 วัดนางสาว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2560 -
1293 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1294 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2559-2560 2559-2560
1295 เอกชัย สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2557 2558
1296 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1297 ท้ายหาด สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1298 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1299 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1300 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1301 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 2559-2560
1302 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1303 คงคาราม เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1304 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1305 ท่ายางวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1306 บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1307 บ้านแหลมวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1308 ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1309 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2557 2558
1310 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1311 หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1312 เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1313 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1314 แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1315 บ้านหนองชุมพล เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1316 บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1317 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1318 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2559-2560 2559-2560
1319 กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1320 ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2561 -
1321 ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1322 บางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1323 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 2559-2560
1324 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 2559-2560
1325 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 2559-2560
1326 หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1327 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 2257-2558 -
1328 หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1329 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1330 เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1331 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภาคกลาง เขตตรวจราชการ 4 - -
1332 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2561
1333 ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1334 ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1335 ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1336 ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1337 ชะอวด นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1338 ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1339 ช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1340 ทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1341 ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1342 ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2560 -
1343 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1344 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1345 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2561
1346 นบพิตำวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1347 นาบอน นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1348 บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1349 ปากพนัง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1350 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1351 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1352 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1353 สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2557 2558
1354 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1355 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1356 สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1357 สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1358 หัวไทรบำรุงราษฎร์ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1359 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1360 เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2561
1361 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1362 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1363 เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1364 โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1365 บ้านทวดทอง นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1366 อนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1367 ชุมชนบ้านบางโหนด นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1368 ชุมชนวัดสระแก้ว นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1369 ท่าศาลา นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1370 วัดขรัวช่วย นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1371 วัดชลธาราม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1372 วัดประทุมทายการาม นครศรีธรรมราช สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1373 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1374 คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1375 คลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1376 ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1377 พนมเบญจา กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2561 -
1378 ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1379 อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1380 อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1381 เมืองกระบี่ กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1382 เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่ สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1383 อนุบาลกระบี่ กระบี่ สพป.กระบี่ ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1384 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1385 ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1386 ตะกั่วป่า"เสนานุกูล" พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1387 ทับปุดวิทยา พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1388 ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1389 ท้ายเหมืองวิทยา พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1390 สตรีพังงา พังงา สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1391 คุระบุรี พังงา สพป.พังงา ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1392 อนุบาลพังงา พังงา สพป.พังงา ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1393 กะทู้วิทยา ภูเก็ต สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2561
1394 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2559-2560
1395 สตรีภูเก็ต ภูเก็ต สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2557 2558
1396 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2561
1397 เมืองถลาง ภูเก็ต สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2561 -
1398 วิชิตสงคราม ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2560 -
1399 อนุบาลภูเก็ต ภูเก็ต สพป.ภูเก็ต ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2557 2558
1400 กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1401 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1402 ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1403 ทีปราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1404 ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1405 บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1406 บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1407 บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1408 พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1409 พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1410 พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1411 พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1412 มัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1413 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2557 2558
1414 สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1415 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1416 สุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1417 เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1418 เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1419 เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1420 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1421 เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1422 เวียงสระ สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2561
1423 ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2561 -
1424 อนุบาลวัดเขาสุวรรณประดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1425 อนุบาลสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1426 นาสาร สุราษฎร์ธานี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2560 -
1427 กระบุรีวิทยา ระนอง สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1428 กะเปอร์วิทยา ระนอง สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1429 พิชัยรัตนาคาร ระนอง สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1430 สตรีระนอง ระนอง สพม.เขต 14 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2559-2560
1431 อนุบาลระนอง ระนอง สพป.ระนอง ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2559-2560
1432 ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1433 ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2560 -
1434 ปะทิววิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1435 มาบอำมฤตวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1436 ละแมวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1437 ศรียาภัย ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2557 2558
1438 สวนศรีวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1439 สวีวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1440 สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1441 เมืองหลังสวน ชุมพร สพม.เขต 11 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1442 ชุมชนมาบอำมฤต ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1443 อนุบาลชุมพร ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1444 ชุมชนวัดขันเงิน ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2560 -
1445 บ้านสะพานยูง ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1446 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) ชุมพร สพป.ชุมพร เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1447 ควนเนียงวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1448 จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2560 -
1449 นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1450 นาทวีวิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1451 พะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1452 มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1453 มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1454 ระโนด สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1455 ระโนดวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1456 รัตภูมิวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1457 วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1458 สงขลาวิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1459 สทิงพระวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1460 สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1461 สะเดา "ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1462 หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1463 หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1464 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2557 2558
1465 หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1466 หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1467 เทพา สงขลา สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1468 วิเชียรชม สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1469 อนุบาลสงขลา สงขลา สพป.สงขลา เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2557 2558
1470 กำแพงวิทยา สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2559-2560
1471 ควนโดนวิทยา สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1472 ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1473 ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1474 พิมานพิทยาสรรค์ สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2561
1475 ละงูพิทยาคม สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1476 สตูลวิทยา สตูล สพม.เขต 16 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2559-2560
1477 อนุบาลสตูล สตูล สพป.สตูล เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1478 กันตังพิทยากร ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1479 กันตังรัษฎาศึกษา ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2560 -
1480 คันธพิทยาคาร ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1481 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2560 -
1482 ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2560 -
1483 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1484 รัษฎา ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2561 -
1485 รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1486 วังวิเศษ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1487 วิเชียรมาตุ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2559-2560
1488 สภาราชินี 2 ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1489 สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2561
1490 สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1491 สามัคคีศึกษา ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1492 สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1493 หาดสำราญวิทยาคม ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 - -
1494 ห้วยยอด ตรัง สพม.เขต 13 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1495 อนุบาลตรัง ตรัง สพป.ตรัง เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 2559-2560
1496 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1497 บ้านคลองคุ้ย ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1498 บ้านต้นปรง ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1499 วัดควนเมา ตรัง สพป.ตรัง เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 6 2257-2558 -
1500 ควนขนุน พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1501 ตะโหมด พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1502 บางแก้วพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1503 ประภัสสรรังสิต พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1504 ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1505 ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1506 พัทลุง พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2559-2560
1507 พัทลุงพิทยาคม พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1508 สตรีพัทลุง พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1509 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1510 เขาชัยสน พัทลุง สพม.เขต 12 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 - -
1511 อนุบาลควนขนุน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1512 อนุบาลพัทลุง พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 1 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1513 บ้านท่าลาด พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 -
1514 อนุบาลป่าบอน พัทลุง สพป.พัทลุง เขต 2 ภาคใต้ เขตตรวจราชการ 5 2257-2558 2561
1515 สายบุรี"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1516 เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2557 2558
1517 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี ปัตตานี สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1518 โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1519 อนุบาลปัตตานี ปัตตานี สพป.ปัตตานี เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1520 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 2561
1521 ยะหาศิรยานุกูล ยะลา สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1522 สตรียะลา ยะลา สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1523 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1524 เบตง"วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1525 นิบงชนูปถัมภ์ ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1526 อนุบาลยะลา ยะลา สพป.ยะลา เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1527 ตันหยงมัส นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1528 ตากใบ นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1529 นราธิวาส นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1530 นราสิกขาลัย นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 2559-2560
1531 มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1532 รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1533 ร่มเกล้า นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1534 สวนพระยาวิทยา นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1535 สุคิรินวิทยา นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1536 สุไหงโกลก นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1537 เวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส สพม.เขต 15 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1538 บ้านแป๊ะบุญ นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -
1539 อนุบาลนราธิวาส นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 1 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 2257-2558 -
1540 บ้านสุไหงโก-ลก นราธิวาส สพป.นราธิวาส เขต 2 เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตตรวจราชการ 7 - -