รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค
ภาคกลาง

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ScQA รุ่น ปี พ.ศ. ObecQA รุ่น ปี พ.ศ.
1 วัดอมรินทราราม กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 2559-2560
2 ราชวินิต กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2557 2558
3 วัดพลับพลาชัย กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 -
4 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร - -
5 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 -
6 พระตำหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2559-2560 -
7 สายน้ำทิพย์ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 -
8 อนุบาลพิบูลเวศม์ กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 -
9 พญาไท กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 -
10 อนุบาลสามเสน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 -
11 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2257-2558 -
12 วัดหนัง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร - -
13 อนุบาลวัดนางนอง กรุงเทพมหานคร สพป.กรุงเทพมหานคร 2559-2560 -
14 ศิลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ - -
15 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต กาญจนบุรี สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 2257-2558 -
16 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2257-2558 2561
17 มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2257-2558 2559-2560
18 ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 2559-2560
19 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2557 2558
20 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2557 2558
21 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2557 2558
22 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2557 2558
23 วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2557 2558
24 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
25 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
26 วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
27 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2257-2558 -
28 ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
29 มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
30 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
31 เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
32 มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
33 สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
34 โยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
35 วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
36 ราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
37 ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2257-2558 -
38 ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
39 สันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
40 สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
41 วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
42 วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
43 มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
44 ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
45 ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
46 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
47 สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
48 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
49 สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
50 มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
51 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2257-2558 -
52 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
53 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
54 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
55 โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
56 บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2257-2558 -
57 วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
58 ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
59 สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
60 แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
61 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
62 ไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
63 วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
64 มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
65 จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
66 วิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
67 วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2561 -
68 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2257-2558 -
69 ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
70 ราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2561 -
71 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
72 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
73 มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
74 บางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 2559-2560 -
75 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1 - -
76 วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2561
77 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2561
78 สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2561
79 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2561
80 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2559-2560
81 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2257-2558 2559-2560
82 บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2559-2560
83 หอวัง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2559-2560
84 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2559-2560
85 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 2559-2560
86 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2557 2558
87 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2557 2558
88 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2557 2558
89 พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
90 นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
91 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 - -
92 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
93 ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
94 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2257-2558 -
95 ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
96 สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
97 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 - -
98 สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
99 มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
100 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
101 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
102 มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
103 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
104 เทพลีลา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
105 ราชดำริ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
106 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
107 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
108 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
109 มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 - -
110 สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
111 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
112 พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
113 ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 - -
114 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 - -
115 ฤทธิยะวรรณาลัย 2 กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2561 -
116 ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 - -
117 ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
118 ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
119 ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
120 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
121 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
122 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
123 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2559-2560 -
124 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2561 -
125 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2 2561 -
126 นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 2559-2560
127 จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 2257-2558 2559-2560
128 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2557 2558
129 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 2557 2558
130 สตรีนนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2557 2558
131 บางบัวทอง นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
132 ปากเกร็ด นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
133 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้านนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
134 ราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
135 ไทรน้อย นนทบุรี สพม.เขต 3 2561 -
136 ราษฎร์นิยม นนทบุรี สพม.เขต 3 2561 -
137 โพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี สพม.เขต 3 2561 -
138 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
139 ภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
140 วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
141 วังน้อย 'พนมยงค์วิทยา' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
142 อุทัย พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
143 อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
144 ท่าเรือ "นิตยานุกูล'' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 2257-2558 -
145 นครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
146 บางปะอิน"ราชานุเคราะห์ 1" พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 2257-2558 -
147 บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
148 ผักไห่สุทธาประมุข พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
149 วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
150 เสนา"เสนาประสิทธิ์" พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 2257-2558 -
151 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
152 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
153 เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
154 นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
155 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
156 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
157 เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี สพม.เขต 3 2257-2558 -
158 บางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
159 ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3 - -
160 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 2559-2560
161 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 2559-2560
162 ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 2559-2560
163 แก่งคอย สระบุรี สพม.เขต 4 2257-2558 2559-2560
164 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี สพม.เขต 4 2257-2558 2559-2560
165 บัวแก้วเกษร ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
166 ปทุมวิไล ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 -
167 คณะราษฎรบำรุงปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 -
168 ปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
169 หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
170 ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
171 เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
172 ธัญรัตน์ ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 -
173 สายปัญญารังสิต ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 -
174 ธัญบุรี ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 -
175 หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี สพม.เขต 4 2561 -
176 วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
177 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
178 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี สพม.เขต 4 - -
179 มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สพม.เขต 4 2257-2558 -
180 หนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี สพม.เขต 4 - -
181 ซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี สพม.เขต 4 - -
182 สุธีวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 - -
183 สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี สพม.เขต 4 - -
184 บ้านหมอ "พัฒนานุกูล" สระบุรี สพม.เขต 4 - -
185 หนองแซงวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 - -
186 เสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" สระบุรี สพม.เขต 4 2257-2558 -
187 เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี สพม.เขต 4 - -
188 ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี สพม.เขต 4 - -
189 บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 - -
190 มวกเหล็กวิทยา สระบุรี สพม.เขต 4 - -
191 ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท สพม.เขต 5 2257-2558 2561
192 หันคาพิทยาคม ชัยนาท สพม.เขต 5 2560 2561
193 คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท สพม.เขต 5 2560 2561
194 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง สพม.เขต 5 2257-2558 2559-2560
195 สตรีอ่างทอง อ่างทอง สพม.เขต 5 2257-2558 2559-2560
196 พระนารายณ์ ลพบุรี สพม.เขต 5 2257-2558 2559-2560
197 สิงห์บุรี สิงห์บุรี สพม.เขต 5 2257-2558 2559-2560
198 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี สพม.เขต 5 2557 2558
199 ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 2557 2558
200 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง สพม.เขต 5 2561 -
201 ปาโมกข์วิทยาภูมิ อ่างทอง สพม.เขต 5 2561 -
202 แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง สพม.เขต 5 - -
203 โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
204 บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
205 ปิยะบุตร์ ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
206 โพธิ์ทอง (จินดามณี) อ่างทอง สพม.เขต 5 2561 -
207 สามโก้วิทยาคม อ่างทอง สพม.เขต 5 2561 -
208 ชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
209 พัฒนานิคม ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
210 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท สพม.เขต 5 2561 -
211 วัดสิงห์ ชัยนาท สพม.เขต 5 2561 -
212 โคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
213 ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี สพม.เขต 5 - -
214 ท่าหลวงวิทยาคม ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
215 สระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
216 โคกเจริญวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
217 ลำสนธิวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
218 หนองม่วงวิทยา ลพบุรี สพม.เขต 5 2561 -
219 ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี สพม.เขต 5 2561 -
220 บางระจันวิทยา สิงห์บุรี สพม.เขต 5 2561 -
221 อินทร์บุรี สิงห์บุรี สพม.เขต 5 - -
222 อรัญประเทศ สระแก้ว สพม.เขต 7 2257-2558 2561
223 นครนายกวิทยาคม นครนายก สพม.เขต 7 2257-2558 2559-2560
224 สระแก้ว สระแก้ว สพม.เขต 7 2257-2558 2559-2560
225 ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 2257-2558 2559-2560
226 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ นครนายก สพม.เขต 7 2257-2558 2559-2560
227 กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 2257-2558 -
228 วังตะเคียนวิทยาคม ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 - -
229 มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 - -
230 ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 - -
231 ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 - -
232 นวมราชานุสรณ์ นครนายก สพม.เขต 7 - -
233 ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 - -
234 วังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 - -
235 ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 2257-2558 -
236 ประจันตราษฎร์บำรุง ปราจีนบุรี สพม.เขต 7 - -
237 ทัพราชวิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 - -
238 ตาพระยา สระแก้ว สพม.เขต 7 2561 -
239 ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว สพม.เขต 7 2560 -
240 บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก สพม.เขต 7 - -
241 องครักษ์ นครนายก สพม.เขต 7 - -
242 คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 - -
243 วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว สพม.เขต 7 2561 -
244 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 2559-2560
245 กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 2559-2560
246 ท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 2559-2560
247 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 2559-2560
248 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2557 2558
249 ด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
250 สายธรรมจันทร์ ราชบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 -
251 โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 -
252 ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
253 มัธยมวัดดอนตูม ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
254 บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
255 กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
256 รัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 -
257 พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
258 บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
259 รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
260 โสภณศิริราษฎร์ ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
261 บ้านคาวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
262 สวนผึ้งวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
263 ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
264 เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 -
265 คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
266 หนองโพวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
267 ช่องพรานวิทยา ราชบุรี สพม.เขต 8 - -
268 เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
269 ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
270 บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
271 ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 -
272 พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
273 หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
274 ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
275 อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2560 -
276 เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
277 เลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2561 -
278 ประชามงคล กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 -
279 ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี สพม.เขต 8 - -
280 ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี สพม.เขต 8 2257-2558 -
281 อู่ทอง สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2257-2558 2559-2560
282 สงวนหญิง สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2257-2558 2559-2560
283 บรรหารแจ่มใสวิทยา 3 สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2257-2558 2559-2560
284 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 2559-2560
285 ราชินีบูรณะ นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 2559-2560
286 มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 2559-2560
287 วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 2559-2560
288 กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2557 2558
289 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม สพม.เขต 9 2557 2558
290 สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
291 บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2257-2558 -
292 บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
293 หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
294 ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
295 สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 - -
296 ภัทรญาณวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 2561 -
297 ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
298 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2257-2558 -
299 ศรีประจันต์ (เมธีประมุข) สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
300 บางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์" สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2257-2558 -
301 สวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
302 สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 - -
303 อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
304 สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
305 ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
306 รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 -
307 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม(พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 -
308 พระปฐมวิทยาลัย2หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม สพม.เขต 9 - -
309 ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 -
310 สระกะเทียมวิทยาคม "สังวรเจษฎ์ประภาคมอุปถัมภ์" นครปฐม สพม.เขต 9 - -
311 วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม สพม.เขต 9 - -
312 โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม สพม.เขต 9 2561 -
313 กำแพงแสนวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 2561 -
314 บางเลนวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 2561 -
315 สามพรานวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 - -
316 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม สพม.เขต 9 2257-2558 -
317 บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 2561 -
318 ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี สพม.เขต 9 - -
319 ศาลาตึกวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 2561 -
320 คงทองวิทยา นครปฐม สพม.เขต 9 2561 -
321 บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 2257-2558 2559-2560
322 สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร สพม.เขต 10 2257-2558 2559-2560
323 กระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร สพม.เขต 10 2257-2558 2559-2560
324 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 2257-2558 2559-2560
325 สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 2257-2558 2559-2560
326 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 2557 2558
327 ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 2561 -
328 ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 - -
329 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) เพชรบุรี สพม.เขต 10 2257-2558 -
330 คงคาราม เพชรบุรี สพม.เขต 10 2257-2558 -
331 เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 2561 -
332 หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 - -
333 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 2257-2558 -
334 สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 2257-2558 -
335 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมา สมุทรสาคร สพม.เขต 10 2257-2558 -
336 พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร สพม.เขต 10 2561 -
337 สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร สพม.เขต 10 2257-2558 -
338 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 - -
339 วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร สพม.เขต 10 2561 -
340 ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 2257-2558 -
341 ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 2257-2558 -
342 ท้ายหาด สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 2561 -
343 อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม สพม.เขต 10 2561 -
344 บ้านแหลมวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 - -
345 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี สพม.เขต 10 2257-2558 -
346 ท่ายางวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 - -
347 บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 2561 -
348 แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 - -
349 ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี สพม.เขต 10 2561 -
350 กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 2561 -
351 เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 - -
352 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 - -
353 หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 2257-2558 -
354 หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 - -
355 หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 - -
356 บางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์ สพม.เขต 10 - -
357 อนุราชประสิทธิ์ นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 2560 -
358 อนุบาลนนทบุรี นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 1 2257-2558 -
359 อนุบาลปทุมธานี ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1 - -
360 วัดเขียนเขต ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2 2257-2558 2559-2560
361 วัดนาค พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2560 -
362 ประตูชัย พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2559-2560 -
363 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 2560 -
364 อนุบาลวัดอ่างทอง อ่างทอง สพป.อ่างทอง 2561 -
365 อนุบาลลพบุรี ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 2560 -
366 เมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) ลพบุรี สพป.ลพบุรี เขต 1 - -
367 วัดพรหมสาคร สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี 2560 -
368 อนุบาลสิงห์บุรี สิงห์บุรี สพป.สิงห์บุรี 2560 -
369 อนุบาลชัยนาท ชัยนาท สพป.ชัยนาท 2560 -
370 อนุบาลสระบุรี สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 2257-2558 2561
371 บ้านปากข้าวสาร(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์2) สระบุรี สพป.สระบุรี เขต 1 2560 -
372 อนุบาลปราจีนบุรี ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 - -
373 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) ปราจีนบุรี สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 2560 -
374 อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) นครนายก สพป.นครนายก 2257-2558 2561
375 อนุบาลนครนายก นครนายก สพป.นครนายก 2560 -
376 อนุบาลคลองหาด สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 1 2560 -
377 ร่มเกล้า สระแก้ว สพป.สระแก้ว เขต 2 2560 -
378 อนุบาลราชบุรี ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 2559-2560 -
379 วัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) ราชบุรี สพป.ราชบุรี เขต 1 - -
380 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 2559-2560 -
381 อนุบาลกาญจนบุรี กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 - -
382 บ้านท่ามะกา กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 2560 -
383 วัดเบญพาด กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 2 - -
384 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ กาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 2560 -
385 สุพรรณภูมิ สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 2560 -
386 อนุบาลสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 - -
387 อนุบาลด่านช้าง สุพรรณบุรี สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 2560 -
388 อนุบาลนครปฐม นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 1 2559-2560 2559-2560
389 วัดบางหลวง นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 2560 2561
390 วัดนราภิรมย์ นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 - -
391 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล นครปฐม สพป.นครปฐม เขต 2 - -
392 อนุบาลสมุทรสาคร สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 2559-2560 2559-2560
393 เอกชัย สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 2557 2558
394 วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 2561 -
395 วัดนางสาว สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร 2560 -
396 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสาคร สพป.สมุทรสาคร - -
397 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม 2257-2558 2559-2560
398 เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม - -
399 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดประดู่)ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมุทรสงคราม สพป.สมุทรสงคราม - -
400 อนุบาลเพชรบุรี เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 2559-2560 2559-2560
401 วัดดอนไก่เตี้ย เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 2257-2558 -
402 บ้านหนองชุมพล เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 - -
403 บ้านแหลม เพชรบุรี สพป.เพชรบุรี เขต 1 - -
404 อนุบาลประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 - -