รายชื่อโรงเรียนมาตรฐานสากลแยกตามภูมิภาค
ภาคตะวันออก

ที่ ชื่อโรงเรียน จังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ScQA รุ่น ปี พ.ศ. ObecQA รุ่น ปี พ.ศ.
1 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปภัมภ์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 2561
2 สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 2559-2560
3 นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 2559-2560
4 วัดทรงธรรม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 2559-2560
5 ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 2257-2558 2559-2560
6 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 2257-2558 2559-2560
7 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2557 2558
8 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 2557 2558
9 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 - -
10 ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2561 -
11 มัธยมวัดด่านสำโรง สมุทรปราการ สพม.เขต 6 - -
12 เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 - -
13 หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ สพม.เขต 6 - -
14 มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 - -
15 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2561 -
16 วิสุทธิกษัตรี สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2561 -
17 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 -
18 บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 - -
19 หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2561 -
20 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 -
21 บางพลีราษฎร์บำรุง สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 -
22 พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 -
23 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2559-2560 -
24 บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 - -
25 บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ สพม.เขต 6 2257-2558 -
26 บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 - -
27 ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 - -
28 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 - -
29 พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 2257-2558 -
30 สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 2561 -
31 มัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 - -
32 วัดโสธรวรารามวรวิหาร ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 2561 -
33 บางปะกง(บวรวิทยายน) ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 - -
34 พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา สพม.เขต 6 - -
35 หนองบอนวิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 2560 2561
36 บ่อไร่วิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 2560 2561
37 คลองใหญ่วิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 2257-2558 2559-2560
38 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จันทบุรี สพม.เขต 17 2257-2558 2559-2560
39 ศรียานุสรณ์ จันทบุรี สพม.เขต 17 2257-2558 2559-2560
40 ตราษตระการคุณ ตราด สพม.เขต 17 2257-2558 2559-2560
41 สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด สพม.เขต 17 2257-2558 2559-2560
42 หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี สพม.เขต 17 2561 -
43 แหลมสิงห์วิทยาคม(อาทรสังขะวัฒนะอุปถัมภ์) จันทบุรี สพม.เขต 17 2561 -
44 ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี สพม.เขต 17 2257-2558 -
45 สอยดาววิทยา จันทบุรี สพม.เขต 17 2257-2558 -
46 คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี สพม.เขต 17 2561 -
47 เขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" ตราด สพม.เขต 17 2561 -
48 เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี สพม.เขต 17 2257-2558 -
49 ท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" จันทบุรี สพม.เขต 17 2257-2558 -
50 แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี สพม.เขต 17 2561 -
51 นายายอามพิทยาคม จันทบุรี สพม.เขต 17 2561 -
52 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี สพม.เขต 17 2561 -
53 ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี สพม.เขต 17 2257-2558 -
54 ตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด สพม.เขต 17 2561 -
55 บางละมุง ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 2559-2560
56 ชลกันยานุกูล ชลบุรี สพม.เขต 18 2557 2558
57 ระยองวิทยาคม ระยอง สพม.เขต 18 2557 2558
58 คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
59 บ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
60 ชลบุรี (สุขบท) ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
61 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
62 แสนสุข ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
63 บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
64 อ่างศิลาพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
65 บ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
66 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
67 ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
68 บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
69 เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
70 สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
71 สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
72 สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
73 สิงห์สมุทร ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
74 วัดป่าประดู่ ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
75 บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
76 เพรักษมาตาวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 - -
77 มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
78 ระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
79 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
80 บ้านค่าย ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
81 ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง สพม.เขต 18 - -
82 นิคมวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
83 พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
84 พานทอง ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
85 แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
86 โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
87 ศรีราชา ชลบุรี สพม.เขต 18 2257-2558 -
88 ทุ่งศุขลาพิทยา(กรุงไทยอนุเคราะห์) ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
89 บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี สพม.เขต 18 - -
90 วังจันทร์วิทยา ระยอง สพม.เขต 18 - -
91 ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
92 สุนทรภู่พิทยา ระยอง สพม.เขต 18 - -
93 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง สพม.เขต 18 2257-2558 -
94 อนุบาลวัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 2559-2560 2559-2560
95 พร้านีลวัชระ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 1 - -
96 อนุบาลเคหะบางพลี (๑๐ปี สปช.) สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2559-2560 2559-2560
97 คลองบางกระบือ สมุทรปราการ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 2560 -
98 อนุบาลชลบุรี ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 1 - -
99 อนุบาลพนัสศึกษาลัย ชลบุรี สพป.ชลบุรี เขต 2 2560 -
100 อนุบาลระยอง ระยอง สพป.ระยอง เขต 1 - -
101 วัดหนองกันเกรา ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 2560 -
102 วัดเนินเขาดิน ระยอง สพป.ระยอง เขต 2 - -
103 สฤษดิเดช จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 2557 2558
104 อนุบาลจันทบุรี จันทบุรี สพป.จันทบุรี เขต 1 - -
105 อนุบาลวัดคลองใหญ่ ตราด สพป.ตราด 2560 -
106 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ตราด สพป.ตราด 2257-2558 -
107 อนุบาลตราด ตราด สพป.ตราด - -
108 อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2557 2558
109 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 2257-2558 -
110 วัดดอนทอง ฉะเชิงเทรา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 2257-2558 -